Hizmet Sözleşmesi

 

XLOOP YAZILIM ANONİM ŞİRKETİ
ÜYELİK SÖZLEŞMESİ VE KULLANIM LİSANSI

TARAFLAR

 

< >İşbu Sözleşme; ÇAMTEPE MAHALLESİ, MAHMUT TEVFİK ATAY BULVARI, GAZİANTEP TEKNOPARK SİTESİ, GAZİANTEP TEKNOPARK APT NO: 4 A/7, ŞAHİNBEY / GAZİANTEP adresinde kayıtlı Xloop Yazılım Anonim Şirketi tarafından üretimi, geliştirilmesi, satışı ve satış sonrası hizmeti (buradan itibaren ‘Hizmet’) gerçekleştirilen yazılımların (buradan itibaren ‘Yazılımlar’) kullanılmasını sağlayan Üyelik Sözleşmesive Kullanım Lisansıdır (buradan itibaren ‘Sözleşme’). Bu Sözleşmede ilgili yazılımların satışını gerçekleştiren taraf Şirket(‘biz’), bu Sözleşme şartlarını kabul eden taraf Üye(‘siz’) olarak adlandırılacaktır. 

 

GİRİŞ

 

< >Bu Sözleşmeyi kabul ettiğinizde Yazılımların güncel kullanım haklarını ve resmi internet sitemiz olan http://www.xloopinteractive.com/ (buradan itibaren ‘İnternet Sitesi’) adresinde listelenen güncel üyelik paketleri arasından seçtiğiniz üyelik paketinde ve bu Sözleşmede belirtilen şartlaraltında Yazılımlardan yararlanma ve varsa bilgisayar ve mobil uygulama kullanım hakkı almaya hak kazanırsınız. Bilgisayar ve mobil uygulama kullanımı, internet erişim yetkisinin aktif/güncel olması şartına bağlıdır. 

 

< >Bu Sözleşme kapsamında belirtilen Yazılımlardan üyelik paketiniz aktif olduğu sürece yararlanabilirsiniz. Üyelik paketinizde belirtilen süre sonunda yenileme yapmazsanız, işbu Sözleşme, burada belirtilen tüm haklarınızla birlikte kendiliğinden sona erer. 

 

ÜYELİK İŞLEMLERİ VE KULLANIM

 

< >İnternet Sitemize üye olabilmek ve Yazılımlardan yararlanabilmek için en az 18 (on sekiz) yaşında olduğunuzu kabul edersiniz. 

 

< >İşbu Sözleşme ile satış esnasında size seçtiğiniz üyelik paketinde belirtilen adettekurulum/internet/bilgisayar ve mobil uygulama kullanım hakkı (buradan itibaren ‘Kullanım Lisansı’) verilir ve buna bağlı olarak üyelik formunu doldururken verdiğiniz bilgiler doğrultusunda sizin adınıza internet kullanımı/bilgisayar ve mobil uygulama için kullanıcı adı ve şifresi oluşturularak sizinle e-posta yoluyla paylaşırız. İnternet olmayan ortamlarda sizin iş performansınızı yükseltmek için yapılan sunucu kurulumlarının takibi ve sorumluluğu size aittir. İşbu Sözleşmede belirtilen Kullanım Lisansı dışındaki herhangi bir iç/dış ağ erişim sistemi ile Yazılımlara ulaşılması, Yazılımların kullanılması Şirketin izni ve onayına bağlıdır. Şirketbu konudaki hakkını saklı tutar.SİZİN YÜKÜMLÜLÜKLERİNİZ

 

< >Size üyelik bedeli karşılığında verilen Kullanım Lisansı sadece üyelik formunda belirttiğiniz adresiniz ile sınırlıdır. Satış esnasında verilen Kullanım Lisansı bir başka kişiye/kuruma Şirketin izni olmaksızın kullandırılamaz, devredilemez, kiralanamaz veya satılamaz.Siz, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi; aksi halde tüm hukuki ve cezai sorumlulukların tamamen size ait olacağını baştan kabul ve taahhüt edersiniz. Yazılımlar üzerindeki tüm fikri ve sınai mülkiyet haklarıkoşulsuz, şartsız, sınırsız ve süresiz olmak üzere Şirkete aittir. Tüm bu haklar 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ile koruma altına alınmıştır. Hangi şekilde yayımlanmış olursa olsun, Yazılımların tamamen veya kısmen kopyalanması yasaktır. Söz konusu Yazılımların bu Sözleşmede belirtilen şartlar dışında kullanılması, internet ağı altına Şirketin yazılı izni olmadan kopyalanması, izin alınan kullanıcı sayısından daha fazla erişim yapılması, bir bilgi erişim sistemine kaydedilmesi, elektronik ve mekanik herhangi bir şekil veya yöntemle çoğaltılması ve yayımlanması, ücretli veya ücretsiz dağıtılması, aktarılması, taklit edilmesi yasal Üye dışında başka kişilere kullandırılması yasaktır ve bu durumlar suç teşkil eder.Yazılımların başkaları tarafından çoğaltılması, ücretli veya ücretsiz dağıtılması, aktarılması, taklit edilmesi yasaktır. Bu durumaaykırı davrananlar hakkında Şirketin uğradığı her türlü zararın ve ziyanın tazmini ve yasal haklar saklı kalmak şartıyla, ayrıca Şirketin maddi ve manevi tazminat davası açma hakkı saklıdır.Madde 4.3’te yazılı durumların varlığından herhangi bir şekilde haberiniz olduysa bu durumu yazılı olarak derhal Şirkete bildirmekle yükümlüsünüz. Aksı durumda Şirketin uğradığı, maddi, manevi zararlardan ve ziyanlardan, Şirketin yoksun kaldığı kazançlardan, avukatlık ve yargılama masrafları da dahil olmak üzere sorumlusunuz.Satış esnasında sizin kurulum için belirttiğiniz bilgisayarların üzerinde yapılan her türlü işlem (formatlanma, sistem geri yükleme ve benzeri) sonrasında, Yazılımınızı tekrar kullanabilmek için yazılı bildirim ile kurulum şifresi isteme hakkına sahipsiniz. Ancak bizimle şifre talep etmek için iletişime geçtiğinizdebu Sözleşmede yer almayan ve sistemimizde kayıtlı olan iletişim bilgileri dışında başka bir yolla iletişime geçtiğiniz tespit edildiğinde ya da satış esnasında belirtilen sayıdan fazla kayıtlı bilgisayar sayısı ile karşılaştığımızda güvenlik sebebiyle şifre vermeme hakkımız saklıdır.Kullanım Lisansı da dahil olmak üzere, işbu Sözleşme ile size verilen hiçbir üyelik hakkını bir başka kişiye devredemezsiniz. Aksi durumda tüm zararlardan ve ziyanlardan, avukatlık masrafları, yargılama giderleri da dahil olmak üzere sorumlusunuz.BİZİM YÜKÜMLÜLÜKLERİMİZ

 

< >Yazılımlar aşağıdaki temel özelliklere sahiptir:Ad, açıklama ve kendi bağımsız medya galerilerine sahip faaliyetler oluşturulabilmesi ve bu faaliyetler içerisine Türkiye haritası üzerinde koordinat sistemine uygun noktasal, çizgisel ve alan gösterge işaretlemeleri yapılabilmesi,Dosyalar içerisinde çok katmanlı gruplar, gruplar içerisinde faaliyetler barındırılarak hiyerarşik bir dosyalama yapılabilmesi,Dosyaların masaüstü ve mobil cihazlarda üç boyutlu sahnede Türkiye haritası üzerinde interaktif şekilde sunulabilmesi,Çok katmanlı kullanıcı hiyerarşisi bulunması ve üst kullanıcının alt kullanıcılar tarafından paylaşılan dosyalara erişebilmesi, bu dosyaları kaynak edinerek yeni dosyalar üretebilmesi veya bu dosyaları interaktif olarak sunabilmesi. 

 

< >Yazılımların web servis özellikleri aşağıda verilmiştir:Web Servisi, Dot Net Framework 4.5 veya üzeri versiyon ile, C# (C-Sharp) yazılım dili kullanılarak hazırlanır.Veritabanı yetkilendirme türü Bireysel Yetkilendirme şeklindedir (IndividualAuthorisation).Protokol türü REST API’dir.Tüm veri alışverişleri application/json veri yapısı türünde gerçekleşir.Uygulama ile üretilen tüm veriler, Şirket sunucularında tutulur. 

 

< >Sunucu özellikleri aşağıda verilmiştir:Sunucu üzerinde tamamı (%100’ü) ayrılmış iki (2) çekirdek bulunur.Sunucu üzerinde ayrılmış 16 GB (Gigabyte) bellek (RAM) bulunur.Web servisi ve tüm medyalar için 2 TB (Terabyte) Solid StateDisckullanılır. Kullanıcıların ekleyeceği içeriklerin miktarına göre kapasite artırılabilir.Microsoft Windows Server 2016 veya üzeri işletim sistemi kullanılır.Microsoft SQL Server 2015 veya üzeri Veritabanı Yönetim Sistemi kullanılır 

 

< >Lisans aktivasyonu/kontrolü, organizasyon yapısının bir yansıması ve sizi temsil eden kişisel ve/veya kişisel olmayan isimler ile birliktesize veya organizasyona ait kişisel ve/veya kişisel olmayan verileri bizim sunucularımızda bulundurma hakkımız bulunmaktadır.Zaman zaman Yazılımın Kullanım Lisansı üzerinden size, kişiye özel "bilgilendirme mesajları" gönderebiliriz. Kullanıcıya özel gönderilen bu mesajların, kullanıcının kendisine ait olan "kullanıcı adı ve şifresini" üçüncü kişilerle paylaşmasından doğabilecek bu nevi maddi / manevi sorunlardan sorumlu değiliz.Şirket, Yazılımların içeriğine yenilik ekleme ve geliştirme amacıyla sizin onayını almadan sürüm değişikliği yapabilir ve eski sürümün internet güncellemesini ve sair hizmetlerini sonlandırabilir. Sürüm değişikliğinde ek bir ücret talep edilmez.YAZILIMLARDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

 

< >Şirket sürekli olarak Yazılımlarda değişiklikler yaparak Yazılımları iyileştirmektedir. Performans veya güvenlik iyileştirmeleri yapmak, işlev ve özellikleri değiştirmek, yasalara uymak amacıyla değişiklikler yapmak veya sistemlerimizde yasa dışı faaliyetlerin gerçekleştirilmesini ya da sistemlerimizin kötüye kullanılmasını önlemek için Yazılımlarda değişiklik yapmamız veya Yazılımı sonlandırmamız gerekebilir. Bu tür değişikliklerin Yazılımların kullanımı üzerindeki etkisini daima göz önünde bulunduruyor ve dengeliyoruz. Mümkün olan her makul durumda, Yazılımlarınızın kullanılması üzerinde olumsuz bir etkisi olacak şekilde Yazılımlarımızı sonlandırmamız veya Yazılımlarda değişiklik yapmamız halinde bildirimde bulunuyoruz. Ancak Yazılımların güvenliğini veya çalışabilirliğini iyileştirmek, kötüye kullanımı önlemek veya yasal gereksinimlerimizi karşılamak amacıyla harekete geçmemizi gerektiren durumlar gibi koşullarda bu değişiklikleri bildirimsiz olarak yapmamız gerekebilir.İÇERİKLER VE DAVRANIŞINIZ

 

< >İnternet Sitesinin bir üyesi ve Yazılımların kullanıcısı olarak Yazılımlara İçerik (fotoğraf, ses, görüntü, video ve benzeri her türlü içerik) yükleyebilirsiniz. İçeriğinizi, işinizi veya sanatsal girişiminizi tanıtmak için kullanabilirsiniz. İçerik yüklemeyi tercih etmeniz halinde Yazılımlara bu Sözleşmeye veya yasalara uygun olmayan hiçbir İçerik göndermemeniz gerekmektedir. Örneğin; gönderdiğiniz İçerik, söz konusu taraftan izin almadığınız veya başka bir şekilde buna yasal hakkınız olmadığı sürece, üçüncü taraf fikri mülkiyeti (telif haklı materyal gibi) içermemelidir. Yazılımlara gönderdiğiniz İçeriğin yasal sorumluluğu size aittir. Spam, kötü amaçlı yazılım ve yasa dışı içerik gibi ihlal ve kötüye kullanımların tespit edilmesine yardımcı olması için İçeriğinizi analiz eden otomatik sistemler kullanabiliriz.İçeriğinizin tüm mülkiyet hakları size ait olmaya devam eder. Kısacası, sizin olan sizin kalır. Ancak aşağıda açıklandığı şekilde Şirkete belirli haklar verirsiniz.Yazılımlara İçerik sağlayarak Şirkete Yazılımları çalıştırmak, tanıtmak ve iyileştirmek amacıyla bu İçeriği kullanması için (çoğaltmak, dağıtmak, değiştirmek, görüntülemek ve yerine getirmek dahil) tüm dünyada geçerli, münhasır olmayan, telifsiz, devredilebilir, alt lisansı verilebilir bir lisans verirsiniz.Tarafınızca verilen lisanslar, İçerik aşağıda açıklandığı şekilde kaldırılana kadar devam eder.Herhangi bir İçeriğin bu Sözleşmeyi ihlal ettiğine veya Şirkete, üyelerimize ya da üçüncü taraflara zarar verebileceğine makul nedenlerle takdir etmemiz halinde bu tür İçeriğin tamamını veya bir kısmını kaldırabilir ya da çıkartabiliriz. Bildirimde bulunmanın: (a) bir yasal uygulama otoritesinin talimatını veya yasayı ihlal edeceğine ya da başka bir şekilde Şirket veya Satış Ortaklarımız (acentaları, bayiler, aracılar, komisyoncular ve diğer iş ortaklarımız) için yasal sorumluluk riski teşkil edeceğine; (b) bir soruşturmayı veya Yazılımların bütünlüğünü ya da çalışmasını riske atacağına veya (c) herhangi bir üyemize, başka bir üçüncü tarafa, Şirkete ya da Satış Ortaklarımıza zarar verebileceğine makul derecede inandığımız durumlar hariç olmak üzere, harekete geçme nedenimizi size bildiririz.ÜYELİĞİNİZİN ASKIYA ALINMASI VEYA SÖZLEŞMENİN FESHEDİLMESİ

 

< >Yazılımları kullanmayı istediğiniz zaman sonlandırabilirsiniz. Bu durumda süreyle sınırlı olan Üyeliğinizin kullanmadığınız sürelere karşılık gelen ücretleri iade edilmez.Yazılımlara erişim hakkınız üyelik sırasında size belirtilen sürenin sonuna kadar devam etmektedir.Şirket; (a) bu Sözleşmeyi ihlal etmeniz; (b) bir yasal gereksinim ya da bir mahkeme emrine uymak için bunu yapmamızın gerekli olması veya (c) herhangi bir kullanıcı, başka bir üçüncü taraf, Şirket veya Satış Ortağı için sorumluluk ya da zarara neden olabilecek davranış olduğuna makul nedenlerle takdir etmemiz halinde erişiminizi, üyeliğinizi veya üyeliğinizin Yazılımların tamamına veya bir kısmına erişimini askıya alabilir ya da feshedebilir.Şirket, Yazılımları size sunmasının ticari olarak uygulanabilir olmadığına makul nedenlerle takdir etmemiz halinde sizin veya üyeliğinizin Yazılımların tamamına veya bir kısmına erişimini feshedebilir.Bildirimde bulunmanın: (a) bir yasal uygulama otoritesinin talimatını ve yasayı ihlal edeceğine ya da başka bir şekilde Şirket veya Satış Ortaklarımız için yasal sorumluluk riski teşkil edeceğine; (b) bir soruşturmayı veya Yazılımların bütünlüğünü ya da çalışmasını riske atacağına veya (c) herhangi bir kullanıcıya, başka bir üçüncü tarafa, Şirkete ya da Satış Ortaklarımıza zarar verebileceğine makul nedenlerle takdir ettiğimiz durumlar hariç olmak üzere, Şirketin fesih veya askıya alma nedenini size bildiririz.Üyeliğinizin feshedilmesi veya Üyeliğinizin Yazılımlara erişiminin kısıtlanması halinde bir hesap olmadan Yazılımların belirli yönlerini (sadece görüntüleme gibi) kullanmaya devam edebilirsiniz ve bu Sözleşme, bu tür kullanım için geçerli olmaya devam eder. Üyeliğinizin bir hata sebebiyle feshedildiğini düşünüyorsanız info@xloopinteractive.com adresine e-posta göndererek itiraz edebilirsiniz.GARANTİ VE SORUMLULUĞUN REDDİ

 

< >Yazılımları makul özen ve yetkinlikle sağlarız.Yasa gereği, tüketicilerin hariç bırakılamaz veya bir sözleşme ile tadil edilemez nitelikte belirli hakları bulunur. Bu Sözleşmede yer alan hiçbir şart, bir tüketici olarak sahip olabileceğiniz bu hakları etkilemez. Bu Sözleşmede açıkça belirtilen veya yasaların gerektirdiği durumlar haricinde, ŞirketYazılımlara ve Hizmetlere dair belirli hiçbir vaatte bulunmamaktadır. Örneğin: Yazılım aracılığıyla sağlanan İçerik; Yazılımın belirli özellikleri veya doğruluğu, güvenilirliği, kullanılabilirliği ya da ihtiyaçlarınızı karşılayabilme kapasitesi hakkında ya da gönderdiğiniz herhangi bir İçeriğin Yazılımda erişilebilir olacağına ya da saklanacağına dair hiçbir vaatte bulunmayız.SINIRLI SORUMLULUK

 

< >Bu Sözleşmede yer alan hiçbir şart, herhangi bir tarafın ölüm veya bedensel yaralanma, sahtekarlık, yanlış beyan sorumluluğunu ya da yasalarca hariç bırakılamayacak ya da sınırlandırılamayacak herhangi bir sorumluluğunu hariç kılma ya da sınırlandırma amacı taşımamaktadır. 

 

< >Geçerli yasaların izin verdiği ölçüde, Şirket ve Satış Ortakları şunlardan sorumlu olmayacaktır:Şirketin ya da Satış Ortaklarının bu Sözleşmeyi ihlal etmesinden kaynaklanmayan kayıplar;Sizinle Şirket arasında bu Sözleşmenin oluşturulduğu tarihte, Şirketin veya Satış Ortaklarının bu Sözleşmeyi ihlal etmesinin makul derecede öngörülebilir bir sonucu olmayan herhangi bir kayıp ya da hasar; veyaHerhangi bir kullanıcı tarafından gönderilen İçerik veya herhangi bir kullanıcının iftira edici, rahatsız edici veya yasa dışı bir davranışı. 

 

< >Yalnızca İşletme Kullanıcıları: Yazılımların ticaretinizin, işletmenizin, sanatınızın veya mesleğinizin amacı için kullanıyorsanız (“İşletme Kullanıcısı” iseniz) geçerli yasaların izin verdiği ölçüde, aşağıdaki sorumluluk sınırlamaları da geçerlidir:Şirket ve Satış Ortakları kâr, gelir veya veri kaybından, fırsat kaybından veya beklenen tasarrufların kaybedilmesinden, dolaylı ya da netice kabilinden doğan kayıplardan veya cezai tazminatlardan (bu tür kayıpların öngörülebilir olup olmamasından bağımsız olarak her durumda) sorumlu değildir veŞirketin ve Satış Ortaklarının Yazılımlardan veya Yazılımlar ile ilgili olarak oluşan taleplere karşı toplam sorumluluğu: (a) talep ile ilgili olarak Şirkete yazılı olarak göndermiş olduğunuz bildirim tarihinden önceki 12 (on iki) ay içinde Yazılımları kullanımınız dolayısıyla Şirketin size ödemiş olduğu gelir tutarı ve (b) €500 (beş yüz avro) (hangisi daha fazla ise) ile sınırlıdır. 

 

< >Yazılımların tüm hatalardan arınmış, her zaman tam olarak ve sürekli olarak istikrarlı bir şekilde çalışabilen uygulamalar olduğunu iddia etmemekteyiz. Bu sebeple, Yazılımların kullanımı sebebiyle sizde ve üçüncü kişilerde meydana gelebilecek maddi ve manevi zararlarınız, ziyanlarınız ve yoksun kalınan kazançlarınız da dahil olmak üzere hiçbir zarardan sorumlu değiliz.Şirketin kontrolü dışındaki nedenlerle Hizmette meydana gelebilecek kesinti veya sunuculara ulaşılamaması gibi sorunlar size Yazılımları ve Hizmetleri kendi başına ya da Şirket yetkililerinden yardım alarak kullanımı sonucunda uğrayabileceğiniz her türlü maddi-manevi zarardan, kayıp veya sorumluluktan Şirket mesul değildir.Yazılımlar, Şirkete ait olmayan veya Şirket tarafından kontrol edilmeyen üçüncü taraf internet sitelerine ve online hizmetlerine bağlantılar içerebilir. Şirketin, söz konusu internet siteleri ve online hizmetler üzerinde herhangi bir denetimi yoktur ve Şirket bunlara dair hiçbir sorumluluk kabul etmez. Yazılımlardan ayrıldığınızda ziyaret ettiğiniz her üçüncü taraf web sitesinin ve online hizmetin şartlarını ve gizlilik politikasını okumanızı önerdiğimizi unutmayın.ÖDEME

 

< >İşbu Sözleşme ile Şirket, buSözleşmede sayılan tüm sorumluluklarını yerine getirmeyi, Üye ise, satın aldığı Yazılımın ücretini online üyelik formunun doldurulması sırasında ödemeyi karşılıklı olarak taahhüt ederler. 

 

< >Yıllık üyelik paketini seçerseniz, yıllık üyelik paketinde belirtilen ücreti tek seferde, nakden ve derhal online üyelik formunu doldururken ödemeyi kabul edersiniz.Aylık üyelik paketini seçerseniz, aylık üyelik paketinde belirtilen ücretin ilk aylık miktarını tek seferde, nakden ve derhal online üyelik formunu doldururken ödemeyi ve online olarak banka kartı veya kredi kartı bilgilerinizi girerek otomatik ödeme talimatı vermeyi ve bu şekilde kalan aylara ilişkin ödemeyi her ayın belirli günlerinde yapmayı kabul edersiniz. 

 

< >Şirkete ödeme yapılırken, ödeme kanallarından kaynaklanan her türlü masraf size aittir. Bu Sözleşmede yazılı olan ödeme taahhütleri yerine getirilmediğinde, Şirket, siz ödeme taahhüdünü/taahhütlerini yerine getirene kadar, Hizmetleri kesme, durdurma, Yazılımlara erişimi engelleme ve Yazılımların kurulu olduğu bilgisayar(lar)dan Yazılımları kaldırma hakkına sahiptir. Bu yaptırım, üyelik başvurusunun yapıldığı tarihinden itibaren en geç 30. (otuzuncu) günde Şirket tarafından uygulanır.Üye hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin, Şirkete iadeli taahhütlü mektupla, noter aracılığı ile yahut e-mail yoluyla ulaştırmak şartıyla, üyelik başvurusunun tamamlanması için gerekli olan ödemenin yapıldığı tarihten itibaren 7 (yedi) gün içinde bu Sözleşmeden cayabilir. Şirket; alım satım işleminden cayma hakkının var olduğunu kabul ve cayma ihbarının Şirkete bildiriminden itibaren 10 (on) gün içinde Üyenin Şirkete vermiş olduğu ücreti iade eder. Şirket, Yazılımları Üyenin bilgisayarından siler, Üye adına tanımlanan internet kullanım şifrelerini / bilgisayar ve mobil uygulama hakkını siler / geçersiz hale getirir ve Kullanım Lisansı sona erer. Şirket, cayma hakkı kapsamında olmayan ücret iade taleplerini yerine getirmekle yükümlü değildir.KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

 

< >Şirket, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun ilgili hükümleri gereği işlem yapmaktadır. Siz, işbu Sözleşmeyi imzalayarak, sizin ve sizinle birlikte aynı çalışma ortamını paylaşan tüm çalışanların / yetkililerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu doğrultusunda işlem yapmakta olan Şirkete, kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verilerinin; tamamen veya kısmen elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, değiştirilmesi, güncellenmesi, periyodik olarak kontrol edilmesi, yeniden düzenlenmesi, sınıflandırılması, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar muhafaza edilmesi, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde Şirketin birlikte çalıştığı ya da kanunen yükümlü olduğu kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve/veya Türkiye'de veya yurt dışında mukim olan 3. kişi hizmet sağlayıcı, tedarikçi firmalar ile paylaşılması, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde yurtdışına aktarılması da dâhil olmak üzere işlenmesine açık rıza vermektedir. Daha fazla bilgi elde etmek için İnternet Sitemizi ziyaret ederek Gizlilik Politikamızı, Çerez Politikamızı ve Kullanım Koşullarını inceleyebilirsiniz. 

 

DİĞER HÜKÜMLER

 

< >İşbu Sözleşme kapsamında herhangi bir maddenin veya bir hükmün mevcut yasalar nezdinde yasadışı veya hükümsüz addedilmesi durumunda, söz konusu madde ve hüküm, sözleşmenin diğer maddelerinin ve hükümlerinin geçerliliğini etkilemez. Herhangi bir maddenin veya hükmün geçersiz olması halinde taraflar, geçersiz maddenin veya hükmün ruhuna veya içeriğine uygun geçerli bir madde veya hüküm belirlenmesi hususunda ve gerektiği takdirde iyiniyetli olarak müzakerelerde bulunurlar. 

 

< >İşbu Sözleşme, bu Sözleşmeye taraf olmayan bir üçüncü kişiye herhangi bir hak tesis etmez. Bu Sözleşme kapsamında tarafların Sözleşmeyi sona erdirme, feshetme ya da herhangi bir değişikliği, feragati, uzlaşmayı kabul etmesi bir üçüncü kişinin onayına tabi değildir. 

 

< >İşbu Sözleşmenin yorumunda ve/veya bu Sözleşme sebebiyle ortaya çıkacak olan tüm uyuşmazlıklarda Gaziantep Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olup, söz konusu uyuşmazlığa Türk Hukuku ve ilgili mevzuat uygulanır. 

 

 

 

 

 

XLOOP YAZILIM ANONİM ŞİRKETİ                                  XLOOP YAZILIM ANONİM ŞİRKETİ

                                                                                      

ADINA                                                                             ADINA

 

 

 

 

 

 

[İmza-Kaşe]                                                                      [İmza-Kaşe]

 

 

 

 

 

 

 

MUSTAFA TÜTÜNCÜLER                                                 ALİ BARLAS

YÖNETİM KURULU BAŞKANI                                            YÖNETİM KURULU ÜYESİ

 

 

 

[ŞİRKET ADI]

 

ADINA

 

 

 

 

 

 

 

[İmza-Kaşe]

 

 

 

[ŞİRKET YETKİLİSİ ADI]

[ŞİRKET YETKİLİSİ POZİSYONU]